AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 25/09/2017
ערך נוכחי 1,604.66
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1082379טאואר 20.9502 % 10279
2 593038הבינלאומי 50.0 ש"ח 20.0694 % 3379
3 1121300סודהסטרים 20.0423 % 4207
4 695437מזרחי טפחות ע'ש 19.5822 % 8253
5 585018הראל השקעות 1 ש'ח 19.3560 % 2283

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
-0.24
17.7
25.7
10.7
9.4
15.1
20.5
ת"א-35
0.05
-4.3
-3.8
-1.0
3.9
2.3
9.8
תשואת יתר
-0.28
22.0
29.4
11.8
5.5
12.8
10.7

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
21.0
0.98
-0.1
ת"א-35
17.7
0.55
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף