AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/10/2020
ערך נוכחי 1,816.17
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 24.10.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
23.9081 % TEL AVIVIL0002300114BEZQ-ILBezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd. 1
23.4562 % TEL AVIVIL0010845571NVMI-ILNova Measuring Instruments Ltd 2
20.8942 % TEL AVIVIL0011233553ENRG-ILEnergix-Renewable Energies Ltd. 3
16.4992 % TEL AVIVIL0006290147TEVA-ILTeva Pharmaceutical Industries Limited 4
15.2423 % TEL AVIVUS68375N1037OPK-ILOPKO Health, Inc. 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
-1.27
-23.0
-24.8
2.5
8.8
8.4
14.2
ת"א-35
-0.38
-19.5
-18.2
-2.2
-2.6
0.6
4.0
תשואת יתר
-0.89
-3.4
-6.6
4.6
11.4
7.8
10.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
21.6
0.66
-0.3
ת"א-35
17.5
0.23
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף