AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 01/04/2020
ערך נוכחי 1,861.46
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 03.04.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
24.3543 % TEL AVIVIL0011338758SPEN-ILShapir Engineering and Industry Ltd 1
20.8134 % TEL AVIVIL0007390375ELTR-ILElectra Ltd 2
19.6796 % TEL AVIVIL0002260193MVNE-ILIndustrial Building Corp. Ltd. 3
18.5659 % TEL AVIVIL0010819428SKBN-ILShikun & Binui Ltd 4
16.5867 % TEL AVIVIL0001260111GZT-ILGazit-Globe Ltd. 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל- שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה2
שנים
3
שנים
4
שנים
5
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
ת"א-35
0.62
7.8
5.3
4.0
3.6
1.5
3.6
תשואת יתר
-0.62
-7.8
-5.3
-4.0
-3.6
-1.5
-3.6

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, שנים

אין נתונים...


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף