AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/11/2017
ערך נוכחי 1,759.77
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1082379טאואר 22.8305 %  
2 1121300סודהסטרים 20.3405 %  
3 585018הראל השקעות 1 ש'ח 19.9049 %  
4 593038הבינלאומי 50.0 ש"ח 19.4013 %  
5 695437מזרחי טפחות ע'ש 17.5228 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
0.56
29.8
36.7
15.6
12.1
15.3
21.5
ת"א-35
1.06
-3.2
-1.7
-0.4
3.3
2.1
9.9
תשואת יתר
-0.49
33.0
38.5
16.0
8.8
13.2
11.6

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
20.9
1.03
-0.1
ת"א-35
17.6
0.56
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף