AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 14/02/2019
ערך נוכחי 2,313.39
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
21.2146 % NICE-ILIL0002730112NICE-ILNICE Ltd 1
20.1659 % DSCT-ILIL0006912120DSCT-ILIsrael Discount Bank Limited Class A 2
19.9482 % SAE-ILIL0007770378SAE-ILShufersal Ltd Class B 3
19.5477 % ILCO-ILIL0005760173ILCO-ILIsrael Corporation Ltd. 4
19.1237 % ICL-ILIL0002810146ICL-ILICL-Israel Chemicals Ltd. 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
0.57
5.2
24.9
24.4
16.0
20.4
19.4
ת"א-35
-0.13
6.3
5.6
3.7
3.5
8.5
7.5
תשואת יתר
0.70
-1.1
19.3
20.8
12.5
11.9
11.9

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
20.6
0.94
-0.1
ת"א-35
16.7
0.45
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף