AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 19/02/2018
ערך נוכחי 1,922.05
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1121300סודהסטרים 21.9344 % 6018
2 585018הראל השקעות 1 ש'ח 20.3503 % 2952
3 273011נייס מ"ר 1 ש"ח 19.6899 % 19677
4 1081082פרוטרום 19.3032 % 12116
5 1082379טאואר 18.7222 % 11569

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
-0.25
5.4
34.5
20.5
15.3
16.0
22.5
ת"א-35
0.64
-0.1
3.3
0.5
4.3
3.2
11.1
תשואת יתר
-0.89
5.5
31.2
20.0
11.0
12.8
11.4

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
20.9
1.08
-0.1
ת"א-35
17.4
0.64
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף