AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 21/06/2018
ערך נוכחי 2,028.36
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 273011נייס מ"ר 1 ש"ח 22.7570 % 24305
2 1081082פרוטרום 20.5620 % 13388
3 585018הראל השקעות 1 ש'ח 19.4545 % 2924
4 604611בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח 19.3858 % 31622
5 1121300סודהסטרים 17.8407 % 7163

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
-0.49
11.2
37.8
15.1
15.4
14.4
20.3
ת"א-35
-0.56
1.2
6.2
-3.5
4.8
3.1
8.5
תשואת יתר
0.06
10.0
31.6
18.6
10.6
11.3
11.8

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
20.6
0.98
-0.1
ת"א-35
16.9
0.51
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף