AlphaBeta Multi-Factor TA 125

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/1999
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 19/02/2018
ערך נוכחי 2,700.00
מספר הנכסים במדד 40
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1134139  3.4074 % 1745
2 1121300  2.7487 % 6018
3 1104488  2.7270 % 778
4 1123017  2.7265 % 2278
5 1106855  2.7148 % 4687
6 566018  2.6979 % 1058
7 1082510  2.6244 % 884
8 767012  2.6065 % 2086
9 1081686  2.5906 % 953
10 720011  2.5894 % 648
11 763011  2.5722 % 1134
12 387019  2.5521 % 858
13 585018  2.5502 % 2952
14 755017  2.5491 % 398
15 1129501  2.5230 % 1841
16 777037  2.5195 % 2821
17 251017  2.5192 % 643
18 1133875  2.4692 % 1496
19 1084557  2.4680 % 2656
20 1123355  2.4672 % 418
21 1081165  2.4621 % 1284
22 1081603  2.4606 % 533
23 632018  2.4573 % 632
24 224014  2.4447 % 1841
25 1132356  2.4306 % 1608
26 593038  2.4214 % 3867
27 695437  2.4190 % 8129
28 1081082  2.4189 % 12116
29 1091354  2.4097 % 1093
30 604611  2.3871 % 29915
31 759019  2.3501 % 1736
32 1109644  2.3464 % 1178
33 1082379  2.3462 % 11569
34 1098920  2.3454 % 2536
35 445015  2.3316 % 1271
36 723007  2.3316 % 603
37 691212  2.3202 % 11357
38 126011  2.2814 % 3176
39 1097278  2.2588 % 2410
40 390013  2.1539 % 3639

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Multi-Factor TA 125
0.20
-0.4
7.9
10.3
11.5
14.1
20.4
ת"א-125
0.74
0.6
6.0
1.6
4.7
2.9
10.3
תשואת יתר
-0.53
-1.1
1.9
8.8
6.8
11.1
10.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-1999)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Multi-Factor TA 125
20.5
1.00
-0.4
ת"א-125
17.7
0.58
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף