AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 19/02/2018
ערך נוכחי 36.33
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1084128קבוצת דלק 22.7955 % 2127
2 475020דלק קידוחים יהש 1 ש"ח 20.9704 % 3539
3 629014טבע מר 20.9662 % 73949
4 576017חברה לישראל 1 ש'ח 20.6198 % 2216
5 1129543אופקו הלת' 14.6481 % 4475

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
8.32
2.3
-24.2
-15.9
-12.4
-12.3
-1.8
ת"א-35
0.64
-0.1
3.3
0.5
4.3
3.2
11.1
תשואת יתר
7.68
2.4
-27.5
-16.4
-16.7
-15.5
-12.9

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
26.0
-0.07
-0.7
ת"א-35
17.4
0.64
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף