AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 25/09/2017
ערך נוכחי 35.10
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1130699פריגו 24.5914 % 38553
2 1129543אופקו הלת' 23.4623 % 7816
3 230011בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח 22.3101 % 10658
4 1136704מיילן 17.9470 % 53116
5 629014טבע מר 11.6891 % 54803

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
1.15
-25.8
-32.6
-18.2
-12.5
-13.4
-3.4
ת"א-35
0.05
-4.3
-3.8
-1.0
3.9
2.3
9.8
תשואת יתר
1.10
-21.6
-28.8
-17.2
-16.4
-15.6
-13.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
26.0
-0.13
-0.7
ת"א-35
17.7
0.55
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף