AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/12/2018
ערך נוכחי 37.97
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
22.2974 % TEL AVIVUS6866881021ORA-ILOrmat Technologies, Inc. 1
21.9788 % TEL AVIVIL0011068553MZOR-ILMazor Robotics Ltd 2
20.5249 % TEL AVIVIL0002300114BEZQ-ILBezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd. 3
17.8326 % TEL AVIVIL0010823792TSEM-ILTower Semiconductor Ltd 4
17.3664 % TEL AVIVIE00BGH1M568PRGO-ILPerrigo Co. Plc 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
-0.74
6.9
7.7
-11.5
-8.7
-3.2
-4.8
ת"א-35
-0.26
3.4
6.5
0.9
3.4
8.6
8.1
תשואת יתר
-0.48
3.5
1.2
-12.4
-12.1
-11.8
-12.9

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
25.7
-0.19
-0.7
ת"א-35
16.6
0.48
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף