AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 08/12/2019
ערך נוכחי 30.00
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 10.12.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
21.3805 % TEL AVIVIL0006290147TEVA-ILTeva Pharmaceutical Industries Limited 1
20.2238 % TEL AVIVIL0010841281DLEKG-ILDelek Group Ltd. 2
20.1678 % TEL AVIVUS68375N1037OPK-ILOPKO Health, Inc. 3
19.1377 % TEL AVIVIL0005760173ILCO-ILIsrael Corporation Ltd. 4
19.0902 % TEL AVIVIL0004750209DEDR.L-ILDelek Drilling LP 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
-0.03
-14.0
-23.5
-14.5
-13.5
-10.9
-7.4
ת"א-35
0.64
15.3
5.8
5.3
2.5
4.3
7.2
תשואת יתר
-0.67
-29.3
-29.2
-19.8
-16.0
-15.1
-14.6

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
26.2
-0.28
-0.7
ת"א-35
16.7
0.43
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף