AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 21/06/2018
ערך נוכחי 41.09
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1129543אופקו הלת' 26.9776 % 5134
2 629014טבע מר 24.0767 % 86384
3 1119478עזריאלי קבוצה 18.5642 % 6738
4 323014מליסרון מר 1 שח 17.2040 % 2430
5 1101534סלקום ישראל 13.1775 % 1237

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
0.81
15.6
2.0
-19.6
-10.3
-10.5
-3.4
ת"א-35
-0.56
1.2
6.2
-3.5
4.8
3.1
8.5
תשואת יתר
1.37
14.4
-4.2
-16.1
-15.0
-13.5
-11.9

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
25.7
-0.13
-0.7
ת"א-35
16.9
0.51
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף