AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/11/2017
ערך נוכחי 32.90
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1130699פריגו 26.7506 %  
2 230011בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח 22.7021 %  
3 1136704מיילן 22.5823 %  
4 1129543אופקו הלת' 17.7326 %  
5 629014טבע מר 10.2325 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
0.96
-29.8
-30.3
-17.8
-15.1
-14.3
-3.3
ת"א-35
1.06
-3.2
-1.7
-0.4
3.3
2.1
9.9
תשואת יתר
-0.10
-26.6
-28.6
-17.4
-18.4
-16.4
-13.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
25.9
-0.13
-0.7
ת"א-35
17.6
0.56
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף