AlphaBeta Government Momentum

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 16/10/2018
ערך נוכחי 318.83
מספר הנכסים במדד 3
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
33.3437 %  IL0011317703 ממשלתי שקלי 0519 1
33.3404 %  IL0011109076 ממשלית שקלית 6 02/19 2
33.3159 %  IL0011157737 ממשלתית שקלית 5 01/20 3

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Government Momentum
0.01
-3.0
-2.4
1.0
3.0
6.0
6.3
אג"ח ממשלתיות
-0.01
-0.7
0.0
1.1
2.6
4.5
4.8
תשואת יתר
0.02
-2.3
-2.5
-0.1
0.4
1.5
1.5

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Government Momentum
3.3
1.90
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
2.08
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף