AlphaBeta Government Momentum

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 19/02/2018
ערך נוכחי 323.98
מספר הנכסים במדד 7
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1126747ממשלתית שקלית 4.25 03/23 14.4778 %  
2 1130848ממשל שקלית 0324 14.4258 %  
3 1135557ממשלתי שקלי 0825 14.3790 %  
4 1099456ממשלתית שקלית 6.25 10/26 14.3768 %  
5 1139344ממשל שקלית 0327 14.3470 %  
6 1140193ממשל שקלית 0347 14.2499 %  
7 1125400ממשלתית שקלית %5.5 01/42 13.7437 %  

הרכב צפוי לתאריך 20 לפברואר 2018

  נייר הערך מספר נייר הערך
1 ממשלתית צמודה %3.5 04/18 1108927
2 ממשלתית צמודה %3 10/19 1114750

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Government Momentum
-0.22
-1.4
3.5
0.7
3.8
6.3
7.8
אג"ח ממשלתיות
0.01
-0.5
3.0
0.9
3.2
4.8
5.5
תשואת יתר
-0.24
-0.9
0.5
-0.3
0.5
1.5
2.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Government Momentum
3.8
2.05
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.4
2.33
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף