AlphaBeta Government Momentum

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 25/09/2017
ערך נוכחי 326.29
מספר הנכסים במדד 8
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1141225ממשל שקלית 1122 12.5431 %  
2 1126747ממשלתית שקלית 4.25 03/23 12.5167 %  
3 1130848ממשל שקלית 0324 12.5163 %  
4 1099456ממשלתית שקלית 6.25 10/26 12.5114 %  
5 1135557ממשלתי שקלי 0825 12.5016 %  
6 1139344ממשל שקלית 0327 12.4971 %  
7 1140193ממשל שקלית 0347 12.4609 %  
8 1125400ממשלתית שקלית %5.5 01/42 12.4528 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Government Momentum
0.05
4.7
4.5
2.0
4.6
6.7
8.0
אג"ח ממשלתיות
-0.07
2.5
1.1
1.7
3.6
5.1
5.7
תשואת יתר
0.12
2.2
3.4
0.4
1.0
1.7
2.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Government Momentum
4.0
2.03
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.4
2.40
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף