AlphaBeta Government Momentum

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 21/06/2018
ערך נוכחי 324.45
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1114750ממשלתית צמודה %3 10/19 100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Government Momentum
0.10
-1.3
3.2
1.2
3.2
6.2
6.7
אג"ח ממשלתיות
0.02
-0.5
2.2
1.3
2.9
4.5
5.1
תשואת יתר
0.08
-0.8
1.0
-0.1
0.3
1.6
1.6

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Government Momentum
3.4
1.96
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
2.17
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף