AlphaBeta Government Momentum

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/11/2017
ערך נוכחי 327.84
מספר הנכסים במדד 3
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1137181ממשלתי צמוד 1020 33.3469 %  
2 9590332גליל 5903 33.3439 %  
3 1124056ממשלתית צמודה %2.75 09/22 33.3092 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Government Momentum
0.04
5.2
5.1
1.5
4.3
6.7
7.9
אג"ח ממשלתיות
0.08
2.9
3.1
1.5
3.4
4.9
5.7
תשואת יתר
-0.04
2.4
2.0
0.0
0.9
1.7
2.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Government Momentum
4.0
2.01
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.4
2.38
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף