AlphaBeta מומנטום ממשלתי

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 02/07/2020
ערך נוכחי 339.53
מספר הנכסים במדד 3
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 06.07.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
33.4986 %  IL0011570236 ממשל צמודה 0529 1
33.3040 %  IL0011408478 ממשלתי צמוד 0527 2
33.1975 %  IL0011359127 ממשלתי צמוד 1025 3

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
0.00
-3.9
2.0
2.8
1.7
4.2
5.7
אג"ח ממשלתיות
0.09
1.5
6.0
3.9
2.9
3.9
4.8
תשואת יתר
-0.09
-5.4
-3.9
-1.1
-1.3
0.4
0.9

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
3.5
1.62
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.6
1.80
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף