RUSSELL 1000

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 16/02/2018
ערך נוכחי 8,469.53
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 7129  100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
RUSSELL 1000
0.04
1.5
18.3
11.2
14.6
9.7
10.7
S&P
0.05
1.6
18.7
11.5
14.8
9.6
10.5
תשואת יתר
0.00
-0.1
-0.4
-0.3
-0.2
0.1
0.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
RUSSELL 1000
18.4
0.58
-0.5
S&P
18.3
0.57
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף