RUSSELL 1000

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 21/06/2018
ערך נוכחי 8,616.83
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 7129  100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
RUSSELL 1000
-0.66
3.2
15.5
11.3
13.9
10.0
9.5
S&P
-0.62
3.0
15.1
11.5
13.9
10.0
9.2
תשואת יתר
-0.03
0.3
0.4
-0.3
0.0
0.0
0.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
RUSSELL 1000
18.3
0.52
-0.5
S&P
18.2
0.51
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף