RUSSELL 1000

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 25/09/2017
ערך נוכחי 7,694.09
מספר הנכסים במדד 0
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
RUSSELL 1000
0.08
12.4
16.3
9.6
13.6
7.4
9.9
S&P
0.07
13.4
17.3
10.2
13.8
7.4
9.7
תשואת יתר
0.01
-1.0
-1.1
-0.5
-0.2
0.0
0.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
RUSSELL 1000
18.8
0.53
-0.5
S&P
18.7
0.52
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף