RUSSELL 1000

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/11/2017
ערך נוכחי 8,032.49
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 7129  100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
RUSSELL 1000
-0.06
16.2
18.0
8.0
13.4
6.5
7.4
S&P
-0.07
16.2
18.1
8.0
13.3
6.3
7.1
תשואת יתר
0.01
0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.2
0.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
RUSSELL 1000
18.5
0.40
-0.5
S&P
18.4
0.39
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף