EuroStoxx 600

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 25/09/2017
ערך נוכחי 184.87
מספר הנכסים במדד 0
שיטת השקלול
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
EuroStoxx 600
0.09
9.0
13.7
6.7
10.3
3.7
7.9
EuroStoxx 600
0.09
9.0
13.7
6.7
10.3
3.7
7.9
תשואת יתר
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2003)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
EuroStoxx 600
19.3
0.41
-0.5
EuroStoxx 600
19.3
0.41
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף