EuroStoxx 600

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 19/02/2018
ערך נוכחי 183.81
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 7130  100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
EuroStoxx 600
1.09
-1.8
6.2
3.7
9.3
5.5
8.5
EuroStoxx 600
1.09
-1.8
6.2
3.7
9.3
5.5
8.5
תשואת יתר
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2003)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
EuroStoxx 600
18.7
0.45
-0.5
EuroStoxx 600
18.7
0.45
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף