EuroStoxx 600

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 21/06/2018
ערך נוכחי 188.79
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 7130  100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
EuroStoxx 600
-0.87
0.6
1.4
3.0
9.9
6.3
7.7
EuroStoxx 600
-0.87
0.6
1.4
3.0
9.9
6.3
7.7
תשואת יתר
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2003)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
EuroStoxx 600
18.3
0.42
-0.5
EuroStoxx 600
18.3
0.42
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף