EuroStoxx 600

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/11/2017
ערך נוכחי 186.83
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 7130  100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
EuroStoxx 600
-0.27
7.2
13.6
3.9
7.4
1.0
3.8
EuroStoxx 600
-0.27
7.2
13.6
3.9
7.4
1.0
3.8
תשואת יתר
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2003)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
EuroStoxx 600
18.9
0.20
-0.6
EuroStoxx 600
18.9
0.20
-0.6


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף