AlphaBeta ממשלתי

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/06/2021
ערך נוכחי 210.45
מספר הנכסים במדד 11
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 19.06.2021

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
10.0324%  IL0011254005 ממשלתית שקלית %5.5 01/42 1
10.0273%  IL0011661803 ממשל שקלית 0537 2
10.0252%  IL0011401937 ממשל שקלית 0347 3
10.0063%  IL0011609851 ממשל שקלית 0330 4
9.9988%  IL0011508798 ממשל שקלית 0928 5
9.9909%  IL0010994569 ממשלתית שקלית 6.25 10/26 6
9.9902%  IL0011393449 ממשל שקלית 0327 7
7.4855%  IL0011581043 ממשל שקלית 0722 8
7.4822%  IL0011267478 ממשלתית שקלית 4.25 03/23 9
7.4810%  IL0011412256 ממשל שקלית 1122 10
7.4802%  IL0011232720 ממשלתית שקלית %5.5 01/22 11

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta ממשלתי
-0.25
2.0
0.0
1.4
1.4
3.2
4.8
אג"ח ממשלתיות
-0.09
-0.5
-0.8
2.9
2.0
3.7
4.4
תשואת יתר
-0.16
2.5
0.7
-1.5
-0.7
-0.5
0.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta ממשלתי
2.6
1.84
0.0
אג"ח ממשלתיות
2.6
1.68
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף