Government Momentum - Adjusted Duration

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 19/02/2018
ערך נוכחי 202.01
מספר הנכסים במדד 10
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1110907ממשלית שקלית 6 02/19 10.1625 %  
2 1131770ממשלתי שקלי 0519 10.1599 %  
3 1136548ממשלתי שקלי 1018 10.1580 %  
4 1126747ממשלתית שקלית 4.25 03/23 10.0649 %  
5 1130848ממשל שקלית 0324 10.0288 %  
6 1135557ממשלתי שקלי 0825 9.9962 %  
7 1099456ממשלתית שקלית 6.25 10/26 9.9947 %  
8 1139344ממשל שקלית 0327 9.9740 %  
9 1140193ממשל שקלית 0347 9.9065 %  
10 1125400ממשלתית שקלית %5.5 01/42 9.5546 %  

הרכב צפוי לתאריך 20 לפברואר 2018

  נייר הערך מספר נייר הערך
1 ממשלתית צמודה %3.5 04/18 1108927
2 ממשלתית צמודה %3 10/19 1114750

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
Government Momentum - Adjusted Duration
-0.16
-0.9
2.8
0.7
2.7
5.2
אג"ח ממשלתיות
0.01
-0.5
3.0
0.9
3.2
4.8
תשואת יתר
-0.17
-0.4
-0.2
-0.3
-0.5
0.4

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
Government Momentum - Adjusted Duration
2.6
1.99
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.5
1.88
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף