Government Momentum - Adjusted Duration

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 21/06/2018
ערך נוכחי 202.44
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1114750ממשלתית צמודה %3 10/19 100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
Government Momentum - Adjusted Duration
0.10
-0.7
2.5
1.0
2.4
5.0
אג"ח ממשלתיות
0.02
-0.5
2.2
1.3
2.9
4.5
תשואת יתר
0.08
-0.2
0.3
-0.3
-0.6
0.5

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
Government Momentum - Adjusted Duration
2.6
1.96
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.5
1.81
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף