Government Momentum - Adjusted Duration

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 25/09/2017
ערך נוכחי 202.80
מספר הנכסים במדד 13
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1141225ממשל שקלית 1122 8.7725 %  
2 1126747ממשלתית שקלית 4.25 03/23 8.7541 %  
3 1130848ממשל שקלית 0324 8.7538 %  
4 1099456ממשלתית שקלית 6.25 10/26 8.7504 %  
5 1135557ממשלתי שקלי 0825 8.7435 %  
6 1139344ממשל שקלית 0327 8.7404 %  
7 1140193ממשל שקלית 0347 8.7150 %  
8 1125400ממשלתית שקלית %5.5 01/42 8.7094 %  
9 1136548ממשלתי שקלי 1018 6.0143 %  
10 1126218ממשלתית שקלית %4.0 01/18 6.0143 %  
11 1132786ממשלתי שקלי 1017 6.0137 %  
12 1131770ממשלתי שקלי 0519 6.0097 %  
13 1110907ממשלית שקלית 6 02/19 6.0089 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
Government Momentum - Adjusted Duration
0.04
3.5
3.3
1.6
3.3
5.6
אג"ח ממשלתיות
-0.07
2.5
1.1
1.7
3.6
5.1
תשואת יתר
0.11
1.1
2.2
-0.1
-0.3
0.5

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
Government Momentum - Adjusted Duration
2.6
2.13
0.0
אג"ח ממשלתיות
2.6
1.98
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף