AlphaBeta ממשלתי

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/10/2020
ערך נוכחי 204.82
מספר הנכסים במדד 7
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 24.10.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
14.2900 %  IL0011550683 ממשל שקלית 1123 1
14.2898 %  IL0011308488 ממשל שקלית 0324 2
14.2873 %  IL0011626681 ממשל שקלית 0425 3
14.2873 %  IL0011355570 ממשלתי שקלי 0825 4
14.2830 %  IL0011671059 ממשל שקלית 0723 5
14.2822 %  IL0011267478 ממשלתית שקלית 4.25 03/23 6
14.2804 %  IL0011412256 ממשל שקלית 1122 7

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta ממשלתי
-0.03
-4.7
-4.8
0.5
1.1
3.0
4.6
אג"ח ממשלתיות
-0.08
0.7
1.1
3.1
2.4
3.6
4.5
תשואת יתר
0.04
-5.4
-5.9
-2.6
-1.3
-0.6
0.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta ממשלתי
2.6
1.78
0.0
אג"ח ממשלתיות
2.6
1.72
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף