AlphaBeta Europe

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/02/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/06/2018
ערך נוכחי 546.13
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 876884  100.0000 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Europe
0.58
-2.7
9.0
6.8
13.6
5.8
11.1
EuroStoxx 600
-0.87
0.6
1.4
3.0
9.9
6.3
7.7
תשואת יתר
1.45
-3.3
7.6
3.8
3.7
-0.5
3.4

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-פבר-2003)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Europe
19.0
0.58
-0.4
EuroStoxx 600
18.3
0.42
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף