AlphaBeta צרפת VAR

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1995
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/02/2020
ערך נוכחי 10,024.77
מספר הנכסים במדד 10
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 19.02.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
12.7375 % EURONEXT PARISFR0000125346ING-FRIngenico Group SA 1
10.8733 % EURONEXT PARISFR0000124141VIE-FRVeolia Environnement SA 2
10.2402 % EURONEXT PARISNL0006294274ENX-FREuronext NV 3
10.2227 % EURONEXT PARISFR0010040865GFC-FRGecina SA 4
9.9456 % EURONEXT PARISFR0010208488ENGI-FRENGIE SA 5
9.8259 % EURONEXT PARISFR0000035081ICAD-FRIcade SA 6
9.7009 % EURONEXT PARISFR0000064578COV-FRCovivio SA 7
9.4173 % EURONEXT PARISFR0010307819LR-FRLegrand SA 8
9.0335 % EURONEXT PARISFR0000121667EL-FREssilorLuxottica SA 9
8.0032 % EURONEXT PARISFR0000125585CO-FRCasino, Guichard-Perrachon SA 10

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta צרפת VAR
0.27
11.3
14.4
13.0
18.0
19.8
17.0
CAC_All_Tradable_Index
0.29
2.3
17.7
7.5
5.2
5.9
3.6
תשואת יתר
-0.02
9.0
-3.3
5.5
12.9
14.0
13.4

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-07-ספט-2017)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta צרפת VAR
20.6
0.82
-0.4
CAC_All_Tradable_Index
20.4
0.18
-0.6


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף