AlphaBeta צרפת VAR

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1995
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 12/05/2021
ערך נוכחי 10,026.31
מספר הנכסים במדד 10
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 14.05.2021

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
12.1183% EURONEXT PARISFR0013006558SRP-FRSRP Groupe SA 1
11.9831% EURONEXT PARISFR0000053381DBG-FRDerichebourg SA 2
11.3562% EURONEXT PARISFR0004056851VLA-FRValneva SE 3
10.5392% EURONEXT PARISFR0013495298ALGAU-FRGaussin SA 4
10.5285% EURONEXT PARISFR0013183985SIGHT-FRGensight Biologics SA 5
10.3310% EURONEXT PARISFR0000035818ALESK-FREsker SA 6
9.4621% EURONEXT PARISFR0011341205NANO-FRNanobiotix SA 7
9.2614% EURONEXT PARISFR0013227113SOI-FRSoitec SA 8
8.7284% EURONEXT PARISFR0000124570POM-FRPlastic Omnium SA 9
5.6918% EURONEXT PARISFR0010397232ALNOV-FRNovacyt SAS 10

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta צרפת VAR
-1.31
-5.9
21.9
-1.6
14.1
15.7
13.6
CAC_All_Tradable_Index
0.07
11.4
39.5
3.5
7.6
5.0
1.9
תשואת יתר
-1.39
-17.3
-17.6
-5.1
6.5
10.7
11.7

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-07-ספט-2017)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta צרפת VAR
22.2
0.62
-0.4
CAC_All_Tradable_Index
21.8
0.09
-0.6


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף