AlphaBeta Israel Multi Factor Top 20

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/03/2008
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 16/09/2019
ערך נוכחי 549.08
מספר הנכסים במדד 20
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 19.09.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
5.6270 % TEL AVIVIL0006130343ISRS-ILIsras Investment Co. Ltd. 1
5.4872 % TEL AVIVIL0007200111ENLT-ILEnlight Renewable Energy Ltd 2
5.4002 % TEL AVIVIL0011096448SLARL-ILSella Capital Real Estate Ltd. 3
5.3392 % TEL AVIVIL0002560162FORTY-ILFormula Systems (1985) Ltd. 4
5.2275 % TEL AVIVKYG7T16G1039SPNS-ILSapiens International Corporation NV 5
5.2065 % TEL AVIVIL0004310152IES-ILI.E.S. Holdings Ltd 6
5.1864 % TEL AVIVIL0001610182ONE-ILOne Software Technologies (O.S.T.) Ltd. 7
5.1217 % TEL AVIVIL0010846983HLAN-ILHilan Ltd. 8
5.0974 % TEL AVIVIL0010989205RIT1-ILREIT 1 Ltd 9
5.0407 % TEL AVIVIL0011044885MGOR-ILMega Or Holdings Ltd 10
4.9892 % TEL AVIVIL0001980106ECJM-ILJerusalem Economy Ltd 11
4.9622 % TEL AVIVIL0002260193IBLD-ILIndustrial Building Corp. Ltd. 12
4.8682 % TEL AVIVIL0010870223FOX-ILFox-Wizel Ltd. 13
4.7348 % TEL AVIVIL0003900136ALHE-ILAlony Hetz Properties & Investments Ltd. 14
4.6898 % TEL AVIVIL0010811243ESLT-ILElbit Systems Ltd 15
4.6701 % TEL AVIVIL0010972789AMOT-ILAmot Investments Ltd. 16
4.6302 % TEL AVIVIL0003140139DANE-ILDanel (Adir Yeoshua) Ltd. 17
4.6238 % TEL AVIVIL0010958358ARPT-ILAirport City Ltd 18
4.5549 % TEL AVIVIL0006954379MZTF-ILMizrahi Tefahot Bank Ltd 19
4.5431 % TEL AVIVIL0007460160STRS-ILStrauss Group Ltd 20

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
AlphaBeta Israel Multi Factor Top 20
0.16
21.2
13.4
19.0
15.8
17.5
ת"א-125
-0.04
13.7
2.0
6.5
3.4
5.3
תשואת יתר
0.20
7.5
11.4
12.6
12.4
12.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-מרץ-2008)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Israel Multi Factor Top 20
13.8
1.26
-0.1
ת"א-125
13.6
0.39
-0.2


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף