מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.23
2.9
1.1
3.4
1.8
0.23
1.9
1.9
3.7
1.7
-0.01
1.0
-0.8
-0.3
0.1
0.44
1.1
-0.8
0.8
2.9
0.25
1.6
1.3
1.2
2.5
0.19
-0.5
-2.1
-0.4
0.4
0.32
0.8
-0.9
0.6
2.1
0.25
1.6
1.3
1.2
2.5
0.07
-0.8
-2.1
-0.7
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף