מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.15
4.0
4.5
1.8
4.0
-0.15
4.5
4.7
1.1
3.1
0.00
-0.5
-0.2
0.7
0.9
0.10
4.7
4.5
1.2
4.4
0.05
2.5
1.6
1.3
3.5
0.05
2.2
2.9
-0.1
0.9
0.07
3.5
3.3
1.0
3.2
0.05
2.5
1.6
1.3
3.5
0.02
1.0
1.7
-0.3
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף