מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.79
-8.5
-5.6
0.0
0.5
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
-0.79
-10.8
-7.7
-3.6
-1.3
-0.03
-3.3
5.7
3.0
0.8
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.03
-5.1
4.6
1.7
-1.6
-0.03
-2.4
4.1
2.2
0.7
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.03
-4.3
3.0
0.9
-1.8


בחזרה למעלה

הדפס דף