מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.07
3.6
3.3
1.9
4.6
0.13
3.9
3.4
1.3
3.5
-0.05
-0.3
-0.2
0.6
1.1
0.37
4.2
3.6
2.6
4.7
0.22
2.6
1.0
2.0
3.7
0.16
1.7
2.6
0.6
1.0
0.26
3.2
2.7
2.0
3.4
0.22
2.6
1.0
2.0
3.7
0.04
0.6
1.7
0.0
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף