מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.08
6.2
2.1
2.8
2.2
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
-0.08
3.9
0.1
-0.8
0.3
-0.42
12.0
9.7
4.1
3.3
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.42
10.2
8.5
2.8
0.9
-0.30
8.6
6.6
3.0
2.5
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.29
6.8
5.5
1.7
0.0


בחזרה למעלה

הדפס דף