מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.06
4.8
4.9
2.5
3.7
-0.04
5.5
5.5
2.1
2.9
-0.02
-0.7
-0.6
0.4
0.8
-0.03
5.2
5.0
1.7
4.0
-0.02
2.8
3.2
1.7
3.3
-0.01
2.4
1.8
0.0
0.8
-0.03
4.1
3.8
1.4
2.9
-0.02
2.8
3.2
1.7
3.3
-0.01
1.2
0.6
-0.4
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף