מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.20
-5.4
-5.1
0.5
1.3
0.21
-3.5
-3.2
1.8
1.8
0.00
-1.9
-1.9
-1.2
-0.5
0.01
-5.3
-3.4
1.4
1.4
-0.03
1.2
3.5
3.4
2.7
0.04
-6.4
-7.0
-2.1
-1.3
0.00
-3.8
-2.4
1.0
1.1
-0.03
1.2
3.5
3.4
2.7
0.03
-5.0
-5.9
-2.4
-1.6


בחזרה למעלה

הדפס דף