מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.17
0.0
1.7
1.8
2.6
0.07
-0.1
2.3
1.5
2.0
0.10
0.0
-0.6
0.2
0.5
0.07
-1.6
1.5
0.9
2.9
0.02
-0.5
1.8
0.8
2.7
0.05
-1.1
-0.3
0.1
0.3
0.07
-1.1
1.1
0.7
2.2
0.02
-0.5
1.8
0.8
2.7
0.05
-0.5
-0.7
0.0
-0.5


בחזרה למעלה

הדפס דף