מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.26
5.3
7.0
2.2
2.6
0.43
8.0
10.9
4.4
4.0
-0.18
-2.7
-3.9
-2.3
-1.4
0.14
6.9
8.1
3.9
2.8
0.35
1.2
1.9
3.6
2.5
-0.21
5.7
6.2
0.3
0.3
0.10
6.0
6.9
3.0
2.2
0.35
1.2
1.9
3.6
2.5
-0.25
4.7
5.0
-0.5
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף