מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.02
1.5
5.2
1.5
2.1
0.01
2.2
10.0
3.0
3.1
-0.03
-0.7
-4.8
-1.6
-1.0
0.02
0.6
-1.9
1.2
1.8
-0.06
-0.8
2.5
2.6
2.1
0.08
1.4
-4.3
-1.4
-0.4
0.02
0.8
-1.0
1.0
1.4
-0.06
-0.8
2.5
2.6
2.1
0.08
1.5
-3.5
-1.7
-0.7


בחזרה למעלה

הדפס דף