מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.09
1.1
2.1
2.8
2.4
0.08
0.9
2.1
2.7
2.1
0.02
0.2
0.0
0.2
0.3
0.01
-3.0
-2.4
1.0
3.0
-0.01
-0.7
0.0
1.1
2.6
0.02
-2.3
-2.5
-0.1
0.4
0.01
-2.0
-1.6
0.8
2.3
-0.01
-0.7
0.0
1.1
2.6
0.02
-1.3
-1.6
-0.2
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף