מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.10
-5.4
3.7
4.6
5.2
0.52
-5.9
-2.2
1.0
2.2
-0.42
0.5
5.9
3.6
3.0
0.15
-3.6
3.6
4.2
4.6
0.54
-6.6
-4.2
0.3
1.4
-0.38
3.0
7.7
3.8
3.2
0.15
-2.9
2.3
2.5
2.6
0.54
-6.6
-4.2
0.3
1.4
-0.38
3.7
6.5
2.2
1.2


בחזרה למעלה

הדפס דף