מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.03
-4.0
-3.9
0.6
1.6
-0.01
-2.5
-2.8
1.7
2.1
-0.02
-1.5
-1.2
-1.1
-0.5
-0.03
-6.3
-6.5
0.6
1.4
-0.08
0.7
1.1
3.1
2.4
0.04
-7.0
-7.6
-2.5
-1.0
-0.03
-4.7
-4.8
0.5
1.1
-0.08
0.7
1.1
3.1
2.4
0.04
-5.4
-5.9
-2.6
-1.3


בחזרה למעלה

הדפס דף