מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.02
-0.4
3.7
2.2
3.4
0.04
-0.2
4.5
1.9
2.8
-0.02
-0.2
-0.8
0.2
0.6
-0.22
-1.4
3.5
0.7
3.8
0.01
-0.5
3.0
0.9
3.2
-0.24
-0.9
0.5
-0.3
0.5
-0.16
-0.9
2.8
0.7
2.7
0.01
-0.5
3.0
0.9
3.2
-0.17
-0.4
-0.2
-0.3
-0.5


בחזרה למעלה

הדפס דף