מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.11
7.5
5.3
3.3
2.5
0.05
7.6
6.8
4.1
2.7
0.06
-0.1
-1.5
-0.8
-0.1
-0.02
12.0
11.5
4.2
2.6
-0.14
8.6
8.8
3.6
2.6
0.12
3.3
2.7
0.6
0.0
-0.02
8.6
8.2
3.0
1.9
-0.14
8.6
8.8
3.6
2.6
0.12
0.0
-0.6
-0.6
-0.7


בחזרה למעלה

הדפס דף