מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.05
1.3
3.2
2.6
2.7
-0.02
1.2
3.4
2.4
2.3
-0.03
0.1
-0.2
0.2
0.4
-0.29
-1.9
-0.1
0.9
3.1
0.16
-0.1
1.1
1.6
2.9
-0.46
-1.7
-1.2
-0.7
0.3
-0.29
-1.1
0.2
0.8
2.3
0.16
-0.1
1.1
1.6
2.9
-0.46
-1.0
-0.9
-0.7
-0.5


בחזרה למעלה

הדפס דף