מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.10
5.0
2.2
2.9
1.8
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
0.10
2.6
0.1
-0.7
-0.1
0.13
3.2
0.9
1.6
2.6
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.14
1.4
-0.2
0.3
0.1
0.09
2.4
0.6
1.2
1.9
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.10
0.6
-0.6
-0.1
-0.6


בחזרה למעלה

הדפס דף