מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.04
1.5
3.3
1.1
4.8
0.04
1.3
3.0
0.6
3.1
-0.01
0.2
0.3
0.5
1.6
0.05
1.6
3.5
0.7
3.9
0.04
1.3
3.0
0.6
3.1
0.01
0.3
0.5
0.1
0.8
0.26
0.9
2.0
3.3
5.2
0.04
0.2
-0.2
2.3
3.9
0.22
0.7
2.2
1.0
1.2
0.15
1.2
2.7
9.1
9.2
0.04
0.8
1.6
2.3
4.3
0.11
0.4
1.1
6.8
4.9
0.19
0.7
1.5
2.4
3.8
0.04
0.2
-0.2
2.3
3.9
0.15
0.5
1.7
0.1
-0.1
0.00
0.0
0.1
0.2
0.7
0.04
0.2
-0.2
2.3
3.9
-0.04
-0.2
0.3
-2.1
-3.3


בחזרה למעלה

הדפס דף