מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.20
-3.1
-3.0
0.6
1.9
-0.17
-0.9
-1.0
1.9
2.6
-0.03
-2.2
-2.0
-1.3
-0.7
0.10
-5.9
-5.9
0.6
1.7
0.03
0.8
1.1
3.0
2.6
0.07
-6.7
-7.1
-2.4
-0.8
0.08
-4.3
-4.4
0.4
1.3
0.03
0.8
1.1
3.0
2.6
0.05
-5.2
-5.5
-2.6
-1.3


בחזרה למעלה

הדפס דף