מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.75
-5.5
-3.5
0.4
1.3
-0.28
-3.3
-1.2
1.8
1.8
-0.47
-2.2
-2.4
-1.4
-0.5
0.08
-2.8
3.4
2.8
1.9
0.03
1.1
5.8
3.7
2.6
0.06
-3.9
-2.4
-0.8
-0.7
0.08
-1.8
2.8
2.1
1.5
0.03
1.1
5.8
3.7
2.6
0.06
-2.9
-3.1
-1.5
-1.1


בחזרה למעלה

הדפס דף