מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.05
6.1
3.2
3.1
2.1
0.14
5.9
4.8
3.8
2.2
-0.19
0.2
-1.6
-0.7
-0.1
0.06
5.4
2.9
1.9
2.6
0.13
4.5
3.5
1.7
2.3
-0.06
0.9
-0.7
0.1
0.2
0.08
4.0
1.9
1.4
1.9
0.13
4.5
3.5
1.7
2.3
-0.04
-0.5
-1.6
-0.3
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף