מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.09
1.0
4.6
1.6
5.0
-0.08
0.9
4.3
1.0
3.2
-0.01
0.1
0.3
0.6
1.8
-0.08
1.0
4.9
0.9
4.0
-0.08
0.9
4.3
1.0
3.2
0.00
0.1
0.5
-0.1
0.7
-0.04
0.4
0.7
3.9
5.0
-0.06
0.0
-0.3
2.7
3.9
0.01
0.5
0.9
1.2
1.1
-0.07
0.7
2.7
9.6
9.3
-0.07
0.4
1.9
2.7
4.3
0.01
0.3
0.8
6.9
5.0
-0.04
0.3
0.4
2.8
3.8
-0.06
0.0
-0.3
2.7
3.9
0.01
0.3
0.7
0.1
-0.1
0.00
0.0
0.1
0.2
0.7
-0.06
0.0
-0.3
2.7
3.9
0.06
0.0
0.3
-2.5
-3.2


בחזרה למעלה

הדפס דף