מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.09
2.7
3.4
1.4
4.7
0.11
2.5
3.2
0.9
3.2
-0.02
0.2
0.3
0.5
1.5
0.10
2.7
3.6
1.0
3.8
0.11
2.5
3.2
0.9
3.2
-0.01
0.3
0.5
0.1
0.6
0.19
1.0
1.5
3.2
5.0
0.20
0.5
-0.6
2.3
3.9
-0.01
0.5
2.1
0.8
1.1
0.14
1.8
2.5
9.2
9.1
0.15
1.3
1.4
2.4
4.2
-0.01
0.6
1.1
6.9
4.9
0.14
1.0
1.3
2.3
3.7
0.20
0.5
-0.6
2.3
3.9
-0.06
0.5
1.9
0.0
-0.2
0.00
0.0
0.1
0.2
0.7
0.20
0.5
-0.6
2.3
3.9
-0.20
-0.5
0.7
-2.2
-3.2


בחזרה למעלה

הדפס דף