מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.32
0.0
6.2
3.2
2.6
-0.34
0.0
6.5
3.9
2.7
0.02
0.0
-0.3
-0.7
-0.1
0.05
1.2
13.3
4.8
2.3
-0.04
0.8
9.0
4.2
2.4
0.08
0.4
4.3
0.7
0.0
0.02
0.8
9.5
3.5
1.8
-0.04
0.8
9.0
4.2
2.4
0.05
0.0
0.5
-0.7
-0.6


בחזרה למעלה

הדפס דף