מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.02
2.9
3.5
1.5
5.0
0.01
2.9
3.4
0.9
3.8
0.01
0.0
0.1
0.6
1.2
0.17
1.1
0.7
2.4
4.6
0.09
1.0
-0.2
1.9
3.7
0.08
0.1
0.9
0.5
0.9
0.12
1.0
0.7
1.8
3.4
0.09
1.0
-0.2
1.9
3.7
0.03
0.0
0.9
-0.1
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף