מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.02
2.9
6.4
1.6
2.2
-0.06
4.4
7.8
3.5
3.4
0.04
-1.5
-1.4
-1.9
-1.2
-0.35
1.7
-0.8
1.6
1.6
-0.09
-0.5
-0.8
2.9
2.0
-0.27
2.2
-0.1
-1.2
-0.4
-0.25
2.0
0.0
1.4
1.4
-0.09
-0.5
-0.8
2.9
2.0
-0.16
2.5
0.7
-1.5
-0.7


בחזרה למעלה

הדפס דף