מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
1.23
8.8
-16.0
1.6
1.8
11.4
10.6
1.87
8.5
-6.5
8.6
4.7
11.1
7.7
-0.64
0.3
-9.5
-7.0
-2.9
0.3
2.9
0.86
14.6
4.3
15.9
11.7
17.5
1.09
10.7
1.6
14.2
8.6
12.9
-0.23
3.9
2.7
1.7
3.1
4.6
0.51
11.1
-10.0
7.5
4.7
9.6
8.6
1.41
9.3
-2.0
4.7
2.1
6.8
2.9
-0.90
1.8
-8.0
2.8
2.7
2.8
5.6
0.53
8.8
13.5
13.4
12.6
14.2
1.09
10.7
1.6
14.2
8.6
12.9
-0.56
-2.0
11.8
-0.8
4.0
1.3
-0.46
7.1
-11.0
23.9
20.7
19.1
12.8
1.41
9.3
-2.0
4.7
2.1
6.8
2.9
-1.87
-2.1
-9.0
19.3
18.7
12.3
9.9
0.25
7.3
-0.9
21.2
21.7
25.4
26.5
1.87
8.5
-6.5
8.6
4.7
11.1
7.7
-1.61
-1.2
5.6
12.6
17.0
14.3
18.8
-0.31
3.5
-10.4
23.8
20.1
22.8
19.3
1.62
8.7
-2.8
7.9
3.9
6.6
3.2
-1.93
-5.2
-7.5
15.9
16.2
16.2
16.1
0.21
7.4
10.9
9.8
10.3
12.9
9.5
1.09
10.7
1.6
14.2
8.6
12.9
6.1
-0.88
-3.3
9.3
-4.4
1.7
0.0
3.4
1.07
14.4
15.4
25.6
15.4
18.8
12.6
0.61
12.6
3.0
19.9
12.0
17.2
9.0
0.46
1.8
12.4
5.7
3.4
1.6
3.6
1.48
13.3
19.2
25.3
16.0
18.7
13.9
0.61
12.6
3.0
19.9
12.0
17.2
9.0
0.87
0.7
16.3
5.5
4.0
1.6
4.9
-0.17
17.4
0.4
25.0
-1.3
14.1
2.0
1.09
10.7
1.6
14.2
8.6
12.9
6.1
-1.26
6.7
-1.3
10.9
-9.9
1.2
-4.1
0.88
7.6
1.0
15.7
12.2
16.8
10.9
1.09
10.7
1.6
14.2
8.6
12.9
6.1
-0.21
-3.1
-0.6
1.5
3.6
3.9
4.8


בחזרה למעלה

הדפס דף