מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.05
10.9
15.2
9.0
15.1
8.6
11.9
0.58
12.3
33.8
10.2
16.5
5.2
8.1
-0.63
-1.5
-18.7
-1.2
-1.4
3.4
3.9
0.36
12.0
18.8
12.7
17.3
12.7
S&P
0.46
8.8
18.0
10.6
15.3
7.1
-0.09
3.2
0.8
2.1
2.0
5.7
-0.33
4.7
9.5
8.4
17.3
5.4
-0.04
10.8
16.3
8.0
13.8
3.5
-0.29
-6.2
-6.8
0.4
3.6
1.8
-0.07
5.8
10.0
12.2
13.5
9.9
-0.02
8.7
18.2
9.1
15.0
7.2
-0.05
-2.9
-8.2
3.1
-1.5
2.7


בחזרה למעלה

הדפס דף