מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
0.31
4.8
11.0
9.0
14.3
9.2
10.5
0.28
5.7
21.9
10.4
12.6
6.1
6.2
0.02
-0.9
-10.9
-1.5
1.7
3.1
4.3
-0.23
7.1
22.7
13.8
16.8
12.4
S&P
-0.08
5.2
17.6
10.4
13.3
7.3
-0.15
1.9
5.0
3.4
3.5
5.1
0.23
6.6
16.1
9.2
17.8
5.6
-0.17
4.8
15.8
8.5
10.9
3.6
0.40
1.7
0.3
0.7
6.9
2.0


בחזרה למעלה

הדפס דף