מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
0.67
4.1
14.1
7.0
14.7
8.9
0.63
3.5
25.1
8.0
12.3
5.7
0.04
0.6
-11.0
-1.0
2.4
3.2
0.35
5.7
26.6
13.2
17.2
12.2
S&P
0.17
4.9
24.1
10.7
13.9
7.2
0.18
0.8
2.5
2.4
3.4
5.0
0.34
5.2
17.5
7.5
17.3
5.1
0.35
2.9
19.1
7.0
10.7
3.3
-0.02
2.3
-1.6
0.5
6.6
1.9


בחזרה למעלה

הדפס דף