מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
1.61
-14.0
-11.5
0.3
4.4
11.9
11.7
0.43
-8.2
-8.7
6.0
6.9
10.1
8.7
1.18
-5.8
-2.8
-5.7
-2.5
1.8
3.0
2.22
1.8
4.5
12.0
13.7
16.7
S&P
-0.59
2.0
7.7
10.8
10.1
11.7
2.81
-0.2
-3.2
1.2
3.6
5.0
2.86
-12.1
-9.5
6.1
7.2
9.1
9.3
0.10
-7.5
-8.2
-0.2
2.7
5.2
3.3
2.76
-4.7
-1.3
6.3
4.5
3.9
6.0
1.52
4.2
4.7
10.7
12.0
13.5
0.29
9.6
18.3
16.8
13.5
11.6
1.23
-5.3
-13.6
-6.1
-1.6
1.9
2.03
-8.5
-3.0
24.9
23.5
20.8
13.5
0.10
-7.5
-8.2
-0.2
2.7
5.2
3.3
1.93
-1.0
5.2
25.0
20.8
15.7
10.2
3.14
-5.5
-7.8
19.2
24.3
25.1
28.4
0.43
-8.2
-8.7
6.0
6.9
10.1
8.7
2.71
2.7
0.8
13.2
17.3
14.9
19.6
2.97
1.6
4.7
26.7
27.6
23.2
20.3
-0.12
-4.1
-5.0
3.6
4.5
5.3
3.8
3.09
5.7
9.7
23.1
23.1
17.9
16.6
1.36
5.2
2.4
9.0
10.6
12.3
10.0
0.29
9.6
18.3
16.8
13.5
11.6
9.8
1.07
-4.4
-16.0
-7.8
-2.9
0.6
0.1
3.87
21.7
24.2
20.5
17.8
18.1
13.3
-0.88
6.0
12.5
15.1
14.4
16.4
9.4
4.75
15.7
11.7
5.4
3.4
1.7
4.0


בחזרה למעלה

הדפס דף