מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.71
-2.4
6.7
5.0
10.0
10.3
14.9
-0.55
-2.7
8.3
5.7
11.2
6.6
11.5
-0.16
0.3
-1.6
-0.7
-1.2
3.7
3.4
0.18
0.8
15.0
10.9
16.8
14.1
S&P
0.05
1.6
18.7
11.5
14.8
9.6
0.14
-0.8
-3.8
-0.7
2.0
4.4
-0.57
0.2
12.4
9.3
14.9
7.3
12.2
-0.62
-2.4
5.5
3.1
9.0
5.2
8.4
0.06
2.6
6.9
6.2
5.8
2.1
3.8
0.73
-1.2
7.8
10.0
12.5
11.1
0.04
1.5
18.3
11.2
14.6
9.7
0.68
-2.6
-10.5
-1.2
-2.2
1.3
-0.55
-0.8
8.9
31.1
29.5
14.3
17.9
-0.62
-2.4
5.5
3.1
9.0
5.2
8.4
0.07
1.6
3.4
28.1
20.5
9.1
9.5
-0.21
-2.3
20.4
26.8
31.5
22.6
32.8
-0.55
-2.7
8.3
5.7
11.2
6.6
11.5
0.33
0.4
12.1
21.1
20.4
16.0
21.2
-1.33
1.7
39.4
30.1
33.1
19.0
23.2
0.67
9.2
19.8
9.9
13.2
3.6
-2.00
-7.5
19.6
20.2
19.9
15.3
23.2
0.64
-2.6
1.8
7.3
10.6
9.8
11.4
0.04
1.5
18.3
11.2
14.6
9.7
10.7
0.60
-4.1
-16.5
-3.9
-4.0
0.1
0.7


בחזרה למעלה

הדפס דף