מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.58
8.0
10.5
9.5
14.0
8.8
10.9
-0.14
9.4
21.3
11.0
13.9
5.7
6.9
-0.43
-1.5
-10.8
-1.5
0.2
3.1
4.0
-0.24
8.6
20.1
14.1
16.6
12.1
S&P
0.07
7.4
16.5
11.0
13.6
7.1
-0.31
1.3
3.7
3.1
2.9
5.0
-1.87
6.2
15.1
9.2
17.3
5.4
-0.16
8.7
15.3
8.6
12.1
3.6
-1.71
-2.4
-0.2
0.7
5.2
1.8
0.31
4.9
14.3
13.1
13.9
9.4
-0.31
5.1
23.5
9.9
13.6
7.6
0.62
-0.2
-9.3
3.2
0.2
1.8


בחזרה למעלה

הדפס דף