מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.60
6.4
10.6
9.3
12.0
9.0
12.6
-0.33
7.8
15.9
11.1
12.8
5.8
8.9
-0.27
-1.4
-5.3
-1.9
-0.8
3.2
3.7
-0.22
9.2
10.3
11.8
15.9
12.8
S&P
-0.18
9.8
13.2
9.4
13.7
7.6
-0.04
-0.6
-2.9
2.4
2.1
5.2
-0.71
4.4
2.7
10.8
15.8
6.6
-0.70
6.4
12.7
7.2
10.0
4.0
-0.02
-1.9
-10.0
3.5
5.7
2.7
-0.27
9.5
12.3
13.8
13.7
10.4
-0.18
8.6
12.2
8.8
13.6
7.7
-0.09
0.9
0.1
5.0
0.1
2.8


בחזרה למעלה

הדפס דף