מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.24
8.6
13.9
12.0
11.7
9.0
13.7
0.36
15.8
24.0
15.4
13.2
5.7
10.5
-0.60
-7.2
-10.1
-3.4
-1.5
3.3
3.2
0.53
16.3
21.2
15.7
17.9
13.1
S&P
0.08
16.2
22.2
13.1
14.3
7.5
0.45
0.1
-1.0
2.6
3.6
5.5
-1.05
12.8
14.7
15.8
16.5
6.0
0.29
11.5
18.0
10.5
10.7
3.8
-1.35
1.3
-3.3
5.3
5.7
2.2
0.56
13.1
18.6
14.8
14.1
10.8
0.05
15.1
21.8
12.5
14.1
7.5
0.50
-2.0
-3.2
2.2
0.0
3.3


בחזרה למעלה

הדפס דף