מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
0.33
1.3
4.6
4.0
8.5
10.4
14.3
0.20
1.9
3.8
5.8
10.5
6.8
10.9
0.13
-0.6
0.7
-1.8
-2.0
3.5
3.4
-0.33
0.5
11.8
9.8
15.3
13.6
S&P
0.43
1.7
15.6
10.9
12.8
9.0
-0.76
-1.2
-3.9
-1.2
2.4
4.6
0.11
3.4
15.1
7.7
12.7
6.4
11.7
0.22
3.2
2.6
3.1
8.5
5.4
8.3
-0.11
0.2
12.5
4.6
4.2
1.0
3.4
0.06
-1.1
4.9
9.7
10.3
11.0
0.44
1.8
15.7
10.6
12.7
9.1
-0.38
-2.8
-10.8
-1.0
-2.4
1.9
-0.10
6.6
28.3
31.9
28.9
13.4
17.8
0.22
3.2
2.6
3.1
8.5
5.4
8.3
-0.33
3.4
25.7
28.8
20.4
7.9
9.5
0.55
12.2
27.3
29.8
34.4
23.8
32.7
0.20
1.9
3.8
5.8
10.5
6.8
10.9
0.35
10.3
23.5
24.0
23.9
16.9
21.8
-0.06
13.1
33.3
29.9
37.0
19.3
23.3
0.67
9.2
19.8
9.9
13.2
3.6
-0.73
3.9
13.6
20.0
23.8
15.7
23.3
0.07
-1.4
0.9
7.8
9.0
9.7
10.4
0.44
1.8
15.7
10.6
12.7
9.1
9.8
-0.37
-3.2
-14.8
-2.8
-3.7
0.6
0.7
-0.73
16.6
32.7
17.5
19.6
15.1
14.5
0.63
4.7
19.9
13.6
16.4
11.3
11.0
-1.36
11.9
12.7
3.9
3.2
3.8
3.5


בחזרה למעלה

הדפס דף