מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
0.50
13.8
17.4
9.3
11.7
9.2
14.1
0.72
15.3
19.9
10.9
13.1
5.7
10.5
-0.21
-1.5
-2.4
-1.6
-1.4
3.5
3.7
0.36
19.9
18.5
12.0
18.5
12.9
S&P
0.56
950.3
955.7
125.8
75.7
31.8
-0.20
-930.4
-937.3
-113.7
-57.1
-18.9
0.81
17.0
18.1
11.9
16.8
6.4
0.73
-35.3
-33.2
-12.3
-3.4
-4.5
0.08
52.2
51.3
24.2
20.2
10.9
0.22
16.1
17.5
12.3
14.7
10.6
0.56
1,498.5
1,503.4
159.6
91.1
37.6
-0.34
-1,482.4
-1,485.9
-147.3
-76.5
-27.0
0.72
29.5
35.9
37.1
30.0
14.1
17.1
0.73
-35.3
-33.2
-12.3
-3.4
-4.5
0.7
-0.02
64.8
69.1
49.4
33.3
18.6
16.5
1.69
30.0
39.9
35.5
35.1
21.6
33.5
0.72
15.3
19.9
10.9
13.1
5.7
10.5
0.97
14.7
20.1
24.6
22.0
15.8
23.1
0.54
40.2
45.1
38.4
35.5
18.5
22.4
0.67
9.2
19.8
9.9
13.2
3.6
-0.13
31.0
25.3
28.6
22.3
14.9
22.4
0.13
11.1
12.0
9.7
12.9
9.8
11.6
0.56
1,498.5
1,503.4
159.6
91.1
37.6
28.2
-0.42
-1,487.4
-1,491.4
-149.9
-78.2
-27.9
-16.6


בחזרה למעלה

הדפס דף