מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.48
-6.1
-0.8
2.2
6.8
10.3
12.8
-0.53
-1.2
6.3
5.7
9.5
7.7
9.7
0.05
-4.9
-7.1
-3.5
-2.7
2.6
3.1
0.74
4.5
14.3
11.9
15.6
13.7
S&P
-0.68
6.3
18.5
12.7
13.2
10.5
1.42
-1.8
-4.2
-0.9
2.4
3.2
-0.15
-2.3
9.2
7.4
11.2
7.4
10.6
-0.33
1.8
6.8
3.2
8.1
6.8
7.7
0.18
-4.2
2.4
4.1
3.1
0.7
3.0
0.46
7.2
10.6
10.9
13.1
11.8
-0.65
6.4
18.7
12.5
13.0
10.6
1.10
0.8
-8.1
-1.5
0.0
1.3
-0.58
-0.1
10.6
27.7
27.9
16.4
15.2
-0.33
1.8
6.8
3.2
8.1
6.8
7.7
-0.24
-1.9
3.7
24.5
19.8
9.6
7.5
-0.17
4.5
21.5
24.9
29.9
22.9
29.5
-0.53
-1.2
6.3
5.7
9.5
7.7
9.7
0.36
5.8
15.2
19.3
20.4
15.1
19.8
-0.37
8.1
20.3
28.2
31.6
20.2
21.8
-0.28
4.7
10.2
6.9
10.0
6.9
-0.09
3.4
10.1
21.3
21.6
13.3
21.8
0.28
6.6
5.4
8.1
11.4
10.5
10.6
-0.65
6.4
18.7
12.5
13.0
10.6
9.8
0.92
0.2
-13.3
-4.3
-1.7
-0.1
0.8
0.24
24.6
38.3
19.6
19.8
15.3
14.3
-0.67
11.9
26.1
15.4
16.5
12.5
11.0
0.90
12.7
12.2
4.2
3.3
2.8
3.3


בחזרה למעלה

הדפס דף